Zgłoszenia ucznia do szkoły można dokonać poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i przesłanie go na adres e-mail: 

polskaszkolahastings@gmail.com

Link do pobrania formularza:

Formularz-Rejestracyjny-Excel-2018-19-template

Formularz-Rejestracyjny-Excel-2018-19-PDF

 

PRZEDSZKOLE, ZERÓWKA, KLASA I-II i KLASA III-IV

Zapisy do klas na rok 2017-2018 prowadzimy od 8 lipca 2017r.

Dzieci przedszkolne muszą mieć ukończone minimum 3 lata i nie mogą już używać pieluch.

Przy przydzielaniu dzieci do klasy brane są pod uwagę wiek, poziom znajomości języka polskiego oraz ogólna dojrzałość do przystąpienia do zajęć szkolnych.

W pewnych sytuacjach istnieje możliwość dołączenia do istniejącej klasy w czasie roku szkolnego. W tej sytuacji należy tak samo wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać na powyższy adres email. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły i do danej klasy podejmuje Dyrektor w porozumieniu z Nauczycielami i Rodzicami dziecka.

SZKOŁA MA MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO – OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT NA POLSKASZKOLAHASTINGS@GMAIL.COM 

 

JĘZYK ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH

Zapisy na język angielski dla dorosłych są obecnie zawieszone.

POLISH FOR ADULTS

Istnieje możliwość reaktywowania klasy języka polskiego dla dorosłych jeśli otrzymamy odpowiednią ilość zgłoszeń. Potrzebujemy co najmniej 5 chętnych, by poprowadzić takie zajęcia. Godziny zajęć do ustalenia. Zgłoszenia jak powyżej;  w temacie emaila należy wpisać „Polski dla dorosłych”.

There is a possibility to re-start Polish for adults class, if there is interest shown by sufficient numbers. We need at least 5 students to run the class. Times to be decided. To express your interest please fill in the registration form for adults and send it to the e-mail address as above. Please write “Polish for adults” in the subject field.