PROGRAM NAUCZANIA

Program nauczania w Polskiej Szkole w Hastings oparty jest na podstawie programowej opracowanej przez MEN i rozpowszechnianą  przez Polską Macierz Szkolną

 

Podstawa programowa

Curriculum Principles