Zarząd Szkoły wybrany przez Rodziców na AGM 12/03/2016

Aleksandra Janowicz – Dyrektor

Aleksandra Janowicz – Dyrektor

Anna Roby – Skarbnik

Anna Roby – Skarbnik

Karolina Joseph – Sekretarz Szkoły

 

Komitet Rodzicielski

Przewodnicząca:  Elżbieta Stoecker

Członkinie:           Joanna Wieczerzak

Wiktoria Nowak