Nasi Nauczyciele

Przedszkole

p. Katarzyna Gregorczyk

 

Zerówka

p. Anna Ryńska

Nazywam się Anna Ryńska. Jestem emerytowaną nauczycielką. Zawód swoj wybrałam z zamiłowania. Już w wieku 14 lat podjęłam decyzję, że chcę w przyszłości pracować z dziećmi jako nauczycielka i wybrałam szkołę która przygotowywała mnie do tego zawodu – Liceum Pedagogiczne w Sandomierzu. Szkoła ta dała mi solidne podstawy do pracy z dziećmi. Po ukończeniu tej szkoły nie podjęłam pracy lecz dalej kontynuowałam naukę w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Kielcach na kierunku matematyka. Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w szkole podstawowej jak nauczyciel matematyki gdzie przepracowałam 31 lat. Od samego początku praca z dziećmi sprawiała mi wiele satysfakcji. Do pracy chodziłam z wielką przyjemnością.

Poprzez nauczanie staram się przekazać dzieciom jak najwięcej informacji. Praca z dziećmi pozwala mi czerpać radość z drobnych spraw. Naucznie dzieci to moja pasja.

W wolnych chwilach sięgam po dobrą książkę, lubię także haftować – ta pasja ostatnio zabiera mi dużo czasu.

 

Klasa 1-2 

p. Katarzyna Niebudek

Ukończyła studia magisterskie w Częstochowie na kierunku pedagogika ze specjalnością Nauczanie Początkowe. Jest absolwentką Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Kielcach pod patronatem Uniwersytetu M. C. Skłodowskiej w Lublinie. Wcześniej ukończyła Studium Nauczycielskie w Jędrzejowie na kierunku Nauczanie Początkowe z muzyką. Ma bogate doświadczenie w pracy z dziećmi: pracowała w Polsce jako wychowawca kolonijny, nauczyciel w przedszkolu, wychowawca i nauczyciel w szkole podstawowej a także wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym (z dziećmi z niepełnosprawnością w stopniu lekkim). W Wielkiej Brytanii uzyskała certyfikaty NVQ Level 3 w Child’s Care Learning & Development; Playwork oraz Supporting Teaching & Learning. QTS (Qualified Teacher Status) otrzymała w 2015 roku. Pracowała w brytyjskim przedszkolu jako wolontariusz, a także w szkole podstawowej. W naszej szkole pracuje od początku jej istnienia.

 

 

Klasa 3-4

p. Katarzyna Duraś

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunek: filologia polska, specjalność: nauczycielska. Od 2007 do 2017 roku pracowałam jako nauczyciel języka polskiego w SP 59 w Gdańsku. W swojej dziesięcioletniej karierze nauczyciela wielokrotnie sprawdzałam się w roli nauczyciela wychowawcy (również w klasach integracyjnych). Przez osiem lat prowadziłam zajęcia terapii pedagogicznej. Udział w zajęciach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz uczestnictwo w grupie wsparcia dla nauczycieli pozwoliło mi na nabycie umiejętności motywowania oraz zdolności komunikacyjnych.  Udało mi się odnieść sukces w przygotowywaniu ciekawych lekcji, które spełniały oczekiwania wielu uczniów, koordynowaniu zajęć wyrównawczych, efektywnym panowaniu nad zachowaniem uczniów oraz zarządzaniem procesem nauczania, współpracy z rodzicami  w zakresie wdrażania procedur podnoszących jakość nauczania. W trakcie mojej dotychczasowej kariery zawodowej współpracowałam z pozostałymi nauczycielami, żeby zwiększyć szanse edukacyjne w szkole. W tym celu zdobyłam  tytuł trenera Odysei Umysłu i byłam współprowadzącą Odyseję przygotowując drużyny do Eliminacji Regionalnych ogólnopolskiego konkursu Odysei Umysłu  – krajowego etapu międzynarodowego konkursu edukacyjnego Odyssey of the Mind. Poza tym organizowalam wycieczki i apele szkolne,  wyjścia  do kina, teatru, na warsztaty. Tworzyłam scenariusze przedstawień,  przygotowywałam uczniów  do szkolnych, międzyszkolnych i wojewódzkich konkursów. Przygotowywałam  uczniów do testów po klasie szóstej. Prowadziłam zajęcia indywidualne z dziećmi z Ukrainy. W swojej pracy zawsze starałam się być pełnym wyrozumiałości  i odpowiedzialności  nauczycielem, który szybko nawiązywał dobry kontakt z uczniem. Praca w szkole, praca z dziećmi/młodzieżą , to dla mnie nie tylko zawód,  ale i prawdziwa pasja przynosząca wiele radości  i satysfakcji.