Polska Szkoła Uzupełniająca im. Jana Brzechwy to organizacja o charakterze charytatywnym (non-profit). Oznacza to, że jest prowadzona przez wolontariuszy, którzy zatrudniają nauczycieli i współpracują z innymi wolontariuszami. Wszelki dochód z działalności szkoły jest wykorzystywany w całości do jej prowadzenia, polepszania jakości prowadzonych zajęć i poszerzania ich wachlarza.

Naszą misją jest sprawienie, by nasi uczniowie potrafili biegle władać językiem polskim, nie tylko w mowie i rozumieniu ze słuchu, ale także w pisaniu i czytaniu. Jest dla nas ważnym by dzieci zapoznały się z polską kulturą, literaturą i tradycjami i by poprzez interakcję z innymi polskimi / polskojęzycznymi dziećmi doceniły zalety możliwości komunikacji w więcej niż jednym języku.

Szkoła powstała wcześnie w 2011 roku i rozpoczęła działalność wraz z utworzeniem pierwszej grupy dla dzieci w wieku 5-7 lat.

Obecnie prowadzimy cztery grupy klasowe we współpracy z pięcioma nauczycielami.

Nasza szkoła to miejsce gdzie Twoje dziecko nie tylko będzie się uczyło i bawiło, ale także pozna przyjaciół, z którymi dzielić będzie radość bycia Polakiem. 

Lekcje od września 2017 będą odbywać się w soboty od 10.30 do 13.30 w budynku St Matthews Church Centre, London Road, St Leonards on Sea, TN37 6PD

Oprócz zajęć dla dzieci możemy prowadzić także lekcje języka angielskiego dla dorosłych dla osob o poziomie początkującym i zaawansowanym. Obecnie zajęcia te są w stanie zawieszenia do czasu utworzenia i uzgodnienia z nauczycielem odpowiednich grup.